www.idm-energie.cz

Tepelná čerpadla

Většina z Vás má ve svých domovech obrácené tepelné čerpadlo, aniž by to věděli. Chladnička, popř. mraznička fungují jako tepelné čerpadlo, pouze s tím rozdílem, že je otočená využívaná strana. Zatímco u ledničky je využívána „studená" strana, je u tepelného čerpadla převážně využívána „teplá" strana. Tepelné čerpadlo odebírá z okolního prostředí (země, voda nebo vzduch) teplo, "vyčerpá" ho na vyšší teplotu a následně předává toto "teplo vyšší úrovně" topnému systému. To všechno probíhá v jednom uzavřeném okruhu, ve kterém cirkuluje chladivo. Hlavními prvky tohoto okruhu jsou výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil.

Tepelná čerpadla IDM využívají energii mimořádně efektivně. Ze 100 % tepelné energie, která je přiváděna do topného systému, pochází zhruba 75 % zdarma z okolního prostředí a jen pouze 25 % energie je nutno přivádět ve formě elektrického proudu.

Podle typu tepelného čerpadla IDM lze využívat tepelný zdroj země, vzduch nebo voda. Všechny tři typy tepelných čerpadel jsou k dispozici ve velkém rozsahu výkonů, díky čemuž lze teplem a chladem zásobovat jak menší objekty, jako např. rodinné domy, ale také bytové domy, školy, průmyslové obchodní objekty.  Díky výběru vysoce kvalitních a dlouhodobě osvědčených součástí pracují tepelná čerpadla velmi efektivně a spolehlivě. Tepelná čerpadla kompaktní konstrukce IDM  lze díky oběhovým čerpadlům, která jsou v tepelných čerpadlech již předmontovaná a připravená k
provozu, rychlé a snadné instalaci.

Nabízíme:
- Možnost vytápění a chlazení pomocí jednoho přístroje
- Vysoký topný faktor (COP) až 4,8
- Nízká spotřeba energie
- Inteligentní a komfortní regulační technika
- Hygienická příprava teplé vody
- Inovativní, ekologická technologie
- Široké výkonnostní spektrum
- Země, vzduch a voda využitelné jako teplo z prostředí
- Nízké náklady na instalaci díky kompaktní konstrukci
- Rozsáhlé  příslušenství